Niets over ons, zonder ons​

Bijeenkomst 2021 van Ieder(in), MIND, Patiëntenfederatie
in samenwerking met PGOsupport

Mind, Ieder(in), de Patientenfederatie, in samenwerking met PGOsupport, nodigen je van harte voor hun digitale nieuwjaarsbijeenkomst “Niets over ons, zonder ons”

De bijeenkomst gaat over meedenken en in samenspraak besluiten nemen in een groot aantal leefdomeinen zoals zorg, ondersteuning, wonen, werk en onderwijs.

Met de Tweede Kamerverkiezingen voor de deur gaan we vanuit verschillende perspectieven met dit onderwerp aan de slag.

We formuleren samen opdrachten, soms voor onszelf en soms voor een anderen om resultaten te boeken. In de politiek, in het nieuwe kabinet en bij andere partijen. 


Wat kan je verwachten?

We starten om 12.00 uur met een panelgesprek met de directeuren van de koepels over dit thema.

Vervolgens zal Otwin van Dijk, voorzitter van de Raad van Toezicht van de Patiëntenfederatie, ons meenemen in zijn visie op hoe je “Niets over ons, zonder ons” vorm kan geven.

Om 13.00 uur gaan we in 6 verschillende workshops uiteen:

  1. Cliënten en familieraden: patiëntenparticipatie in en buiten de instelling. Door: MIND.
  2. Jongerenparticipatie. Door: MIND.
  3. Jongeren met beperkingen gaan op kamers….waar heb je zeggenschap over? Door: Ieder(in)
  4. Arbeid, werken: wat beslis je zelf? Door: Ieder(in), samen met Onbeperkt aan de slag
  5. Zeggenschap van patientenorganisaties bij het herinrichten van de zorg en zorgpaden. Door: de Patiëntenfederatie
  6. Burgerparticipatie, burgerinspraak bij grote beslissingen in de zorg. Door: de Patiëntenfederatie


Om 14.30 uur is de bijeenkomst afgelopen.


Voor meer informatie: post@iederin.nl
Tot ziens op 25 januari!

Meld je hier aan >>